🔴 ⏩ Đụ vào lồn em đồng nghiệp Minaki dâm đãng

Công ty của tôi ngày càng thối nát, cán bộ thì coi thường công nhân như chúng tôi ngày đi ăn thì bị cắt hết thời gian làm chúng tôi muốn lật đổ công ty bằng được. Nhưng vì chỉ là những người bình thường không có quyền lực nên tôi cần phải làm điều gì đó và con gái của tổng giám đốc là mực tiêu của tôi cần phải làm được. Chấp nhận chịu nhục để đi theo cô ta, lúc nào cũng coi thường chúng tôi và lần này nhân lúc cô ta không để ý tôi đã đè ra hiếp dâm, thái độ hoàn toàn thay đổi khi tôi địt cô ta ngoan như một con cún

4792 views